Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring

Kärt barn har många namn, heter det direktmarknadsföring eller direktreklam? Eller är det till och med så att det hänger ihop? Nedan reder vi ut begreppen och ger exempel på vad vi menar.

Vad är direktmarknadsföring?

Direktmarknadsföring är ett samlingsnamn för olika sätt att nå ut med marknadsföring direkt till en specifik person eller kund. Målet med direktmarknadsföring är att åstadkomma en mätbar reaktion eller transaktion. Exempel på direktmarknadsföring är reklam som skickas till brevlådan, via epost eller sms.

 

Vill ni ha hjälp att komma i gång med direktmarknadsföring? Mejla Jan Ringsö eller Christina Zeijlon.

 

Direktreklam

Direktreklam är ett sätt att nå ut till kunder eller potentiella kunder genom brevlådan. Fysiska reklamutskick till brevlådan kan anses vara bland det mest effektiva sättet att nå en mottagare, det sticker ut från mängden och fångar mottagarens uppmärksamhet på ett effektivt sätt. Läs mer om – varför direktreklam är en bra metod?

 

Email marketing

Email marketing innebär att man via e-post kommunicerar med personer som kan vara intresserade av företagets produkter eller tjänster. Ofta utgår man från den egna kunddatabasen och anpassar epostutskicken efter målgrupp. Email marketing är mycket lönsamt och kan användas för att skapa förtroende, lojalitet och bygga varumärke. Mer om email marketing hittar du här – Email marketing.

 

Sms-marknadsföring

Marknadsföring via sms är också en slags direktmarknadsföring. Då skickar man sms till personer i en kunddatabas. Sms är mer begränsat än e-post eftersom man inte kan addera någon design utan enbart text men det är likväl ett effektivt komplement. 

 

Kontakta våra specialister

Christina Zeijlon

070-288 87 22

christina.zeijlon@reaktion.se