Optimera porto

Optimera porto

Optimera porto – kostnadseffektivisera dina utskick

Portot står för mellan 50-70% av totalkostnaden för dina utskick och här finns stora besparingar att göra – ofta flera tusentals kronor. Inför varje ADR (adresserad direktreklam) eller ODR-kampanj (oadresserad direktreklam) tar vi reda på hur vi kan optimera ditt porto på bästa sätt. För att hitta kostnadseffektiva lösningar jobbar vi med flera aktörer på den svenska marknaden, som PostNord, CityMail, Morgonpost , Svensk Direktreklam – för att nämna några.

 

Upplaga och format avgör

Att veta vilken utdelare som passar vid vilket tillfälle med tanke på upplaga, format, innehåll, vikt och utdelningsort är en kompetens vi använder för att göra kostnadsbesparingar åt våra kunder. Vi paketerar även dina kommersiella massutskick likväl som utskick för välgörenhet på bästa sätt, till exempel via samproduktion och formatanpassing, för att kunna upphandla ett så bra portoavtal som möjligt och utnyttja distributörens rabatter på bästa sätt.

 

Liten rabatt, stora besparingar

Några få procents rabatt på portot kan ge stor effekt på helhetskostnaden. Vi hjälper dig även analysera dina adresslistor och optimera dem plus ha koll på den föränderliga marknaden för att se vilken aktör som är bäst för just ditt utskick vid varje givet tillfälle. Vi är vana att hantera stora volymer post snabbt och noggrant.

 

Låt oss hjälpa dig kostnadseffektivisera din nästa kampanj genom att optimera porto –  kontakta jan.ringso@reaktion.se