CRM- & lojalitetsstrategi

CRM- & lojalitetsstrategi

Kundinsikter påverkar lönsamheten – CRM handlar om affärsresultat

Vilka är egentligen dina mest lönsamma kunder och hur ser balansen ut mellan att utveckla de kunder du redan har jämfört med att locka nya? CRM handlar i grund och botten om att skapa och utveckla kundrelationen till de som redan har valt ditt varumärke. Det handlar också om att investera i det som ger affärsresultat på sista raden. Vanligtvis pratar man om att 20-30% av dina kunder är de som står för 70-80% av ditt resultat. 
 

CRM-strategi kan låta stort och pretentiöst men i grund och botten ska det vara en inriktning och vägvisare för vad kundrelationer ska bidra till i era affärsresultat. Precis som ni arbetar med strategier och affärsplaner för rekrytering och konvertering av nya kunder så behöver CRM också ha tydliga resultatmål. Att sätta relevanta nyckeltal och KPIer är grunden till att kunna utveckla och optimera dina resultat och se vad CRM faktiskt levererar på sista raden för er.

 

Analys & Kundinsikter

Vad vet du egentligen om dina kunder? Eftersom vi alla inte är mer än människor är det lätt att vi skapar ”sanningar” och har åsikter om hur våra kunder ser ut, men sanningen är ofta att vi har mer fokus på produkter eller tjänster vi vill sälja än att vi utgår från kunderna. Genom att göra en analys på data du redan har på dina kunder och kanske också lägga till annan tillgänglig data kan du få en tydligare bild av dina kunder. Det ger dig möjlighet att se vilka olika segment som finns, vilka olika kundlivsfaser de befinner de sig i och vad som skulle vara nästa relevanta steg för att förflytta dem till ännu mer lojala och lönsamma kunder. 

Läs mer om olika typer av analyser här

 

Kundresor & Relevans

När man bygger sina kundresor är kundinsikter och kundsegmentering en viktig bas. Nyckeln ligger sedan i att tänka utifrån kundens perspektiv istället för att tänka utifrån eget perspektiv. En del till av nyckeln är att implementera och använda arbetssättet test & learn. Att testa vad som fungerar bäst för det specifika varumärket på olika segment, och att ta tid till uppföljning, utvärdering och utveckling vidare.