E-mail marketing

E-mail marketing

Trots att sociala medier är den kanal som får mest uppmärksamhet just nu är e-postkampanjer fortfarande mycket lönsamt. Dels är de billiga att producera, jämfört med andra media, dels är de enkla att mäta. Men för att få ett riktigt bra resultat är det viktigt att göra dem på rätt sätt. Här följer våra bästa tips för att lyckas. 

Det finns många parametrar att ta hänsyn till i en e-postkampanj och det viktigaste är att ha erfarenhet, kunskap och veta var fallgroparna finns. På Reaktion kan vi till exempel hjälpa dig till framgångsrika kampanjer genom att hjälpa dig med att: 

 

Planera din e-postkampanj

För att skapa en så bra kampanj som möjligt behövs planering och förberedelse. Vi projektleder och hjälper dig planera e-postkampanjen i god tid innan du ska skicka ut den – för att sedan skicka ut den när målgruppen är som mest mottaglig. 

 

Sikta på rätt målgrupp 

För att göra din kampanj så relevant för mottagaren som möjligt är det viktigt att du känner din målgrupp och förstår deras behov. Här kan du helt eller delvis ta hjälp med att hitta de målgrupper som finns och vilka deras behov är kopplat till ditt erbjudande. 

 

Ta fram kampanjens mål

Den första frågan vi ställer är vad du vill uppnå med din kampanj. Är syftet att sälja en viss produkt eller flera? Vill du få kunderna att svara “Ja, jag är intresserad av att veta mer om det här ämnet. Kontakta mig tack!”? Eller kanske är målet att skapa en bättre relation till kunderna och öka deras lojalitet? Vi sätter tillsammans upp ett tydligt mål som gör det enkelt att mäta om resultatet blir framgångsrikt eller ett magplask. 

 

Lyfta ditt erbjudande

För att du ska lyckas med din e-postkampanj måste du ha ett bra erbjudande som dina kunder är intresserade av. Vi låter våra kreatörer bearbeta informationen du har om dina kunder och använda sin erfarenhet för att föreslå relevanta erbjudanden och budskap. Vi hjälper dig också att segmentera din kundlista och skapa specifika erbjudanden för varje målgrupp. 

 

Skapa ett innehåll som säljer

Våra skribenter har lång erfarenhet av att formulera relevant digitalt innehåll på ett sätt som får din målgrupp att bli intresserade. De hjälper dig lyfta fördelarna med ditt erbjudande, dina produkter och deras egenskaper. Våra grafiska formgivare har flera knep i rockärmen för att lyfta kundnyttan på bäst sätt, som till exempel att bilder på när produkten används brukar få högre resultat än bara en bild på produkten. 

 

Se till att utskicket öppnas

En bra ämnesrad är det första målgruppen möter. Vi vet hur det ska formuleras på ett sätt som avgör om mejlet öppnas eller åker direkt i papperskorgen och levererar ämnesrader som är enkla, rakt på sak och berättar vad kunden kan förvänta sig. Om du vill, hjälper vi även till att utföra A/B-tester som gör att du har svart-på-vitt vilken ämnesrad som fungerar bäst innan du skickar ut till din stora målgrupp.

 

Planera för relevant landningstid

När vi tillsammans fått mottagarna att öppna mejlet, läsa och klicka på länkarna så är du på god väg att lyckas. Vi ser till att länkarna i mejlet driver till en specifik landningssida som är byggd för just den här kampanjen. 

 

Testa mejlet innan du skickar ut till alla

När det blir skarpt läge så vill du inte att någon ska gå fel. Därför ser vi alltid till att testa mejlet och alla länkar innan du skickar ut det till potentiella kunder. 

 

Koppla ihop med andra kommunikationskanaler

Det mest kostnadseffektiva brukar vara att koppla ihop din e-postkampanj med andra kommunikationskanaler som direktreklam, annonsering, Facebook-kampanjer och så vidare. Det gör att du kan öka responsen markant. Skälet till detta är enkelt: Du når fler personer, på fler sätt, mer frekvent än om du bara skickar din kampanj via e-post. Vi hjälper dig att koppla ihop den på rätt sätt för bäst resultat. 

 

Mäta resultatet

Efter kampanjen hjälper vi dig att mäta responsen och ger dig siffror på vad fungerade och inte – så att det går att dra lärdomar till nästa framgångsrika e-postkampanj vi gör tillsammans. 


 

Kontakta våra specialister

Mikael Aldestam

070-882 02 02

mikael.aldestam@reaktion.se