Direktreklam

Direktreklam

Vad är Direktreklam? 

Adresserad direktreklam (ADR) - det vill säga fysiska enheter som skickas till en sprecifik mottagare och hamnar i brevlådan - är en kommunikationskanal som de senaste åren sjunkit i volym till förmån för den digitala kommunikationen. Anledningen till det är givetvis att den digitala kommunikationen är så kostnadseffektiv att både producera och distribuera, och den digitala transformationen har haft enorma fördelar för kommunikationsbranschen utifrån både producent och mottagare. Men det betyder inte att kanalen för adresserad direktreklam har spelat ut sin roll. Den har nämligen en enorm kraft när det kommer till att få uppmärksamhet hos mottagaren, och kan tillsammans med en digital kommunikation ge en riktig hävstångseffekt på kampanjutfallet. 

 

Hur kan jag se vilken impuls min ADR ger mottagarna?

Generellt sätt mäts ADR via koder på svarskort som kommer in analogt eller på en landningssida där kod anges och kan spåras. Mäta genom koder ger oss svar på vilka individer som valt att agera genom att ange kod på webben ellert med svarskortet. Övriga som väljer att agera på annat sätt men som också fått sin impuls från samma ADR missar vi. Möjligheterna att respondera är ofta många, t.ex. kan de välja att ringa, maila eller gå in på webben och beställa genom ett annat formulär. Tittar vi istället på den totala aktiviten och mängden beställningar som kommer in efter ADR:et har landat får vi en betyligt rättvisare bild av effekten.  D.v.s hur många ringer, besöker webben, beställer i respektive kanal under när ADR:et har landat.

 

Kan jag väcka uppmärksamhet i brevlådan när vi är så överbelamrade med kommunikation?

Brevlådan är en kanal som fått mindre exponering då digitala kanaler tagit mer av markandsföringsbudgeten. Vi ökar effektivitetn genom att vi kvaliificerar ADR-mottagarna så vi vet att de är i beställningsfönstret utifrån deras beteendedata, livssituation och  demografi eller en kombination av dessa.  På det sättet kan vi bedöma vilka som är mest benägna att agera på önskat sätt när vårt ADR ramlar ner i brevlådan.  När vi vet att vi pratar med rätt person är det lättare att väcka uppmärksamhet och bli sedd i brevlådan. En avvikande försändelse med kommunikation som uppfattas snabbt av hjärnan ökar dina chanser betyldigt att landa på köksbordet och bli sedd.

 

Behöver jag verkligen ha ett svarskort och svarskuvert när det går att svara på webben?

Det som ger oss en impuls att agera är väldigt olika beroende på hur mycket intresse vi ägnar åt ett ADR. Vi har ca 2 -5 sekunder på oss att väcka uppmärksamhet innan vi blir förskastade. Mao behöver vi snabbt berätta vilken fördel mottagaren får genom att svar och göra det så enkelt som möjligt att agera. Ett svarskort visar att avsändare vänter ett svar och bör innehålla alla svarsmöjligheter. Mao ger svarskortet oss en impuls att svara oavsett kanal; ringa, maila, webben eller vi postlådan. Svarskuvertet underlättar och gör det enkelt att svara och ger samtidigt avsändaren anonymitet och omtänksamhet.  Ett svarskort och svarskuvert ökar beägenheten att även svara i andra kanaler. 

 

Vill du veta mer om adresserade kampanjer? Kontakta våra specialister på DM-produktion! 

 

Kontakta våra specialister

Torbjörn de Jager

073-030 30 90

torbjorn.dejager@reaktion.se

Christina Zeijlon

070-288 87 22

christina.zeijlon@reaktion.se