Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi är ett dokument du skapar för att få med alla som jobbar med din kommunikation på båten. Din kommunikationsstrategi bör baseras på företagets vision, mission, affärs- och marknadsmål och själva syftet med kommunikationsstrategin är att göra det tydligt hur du bör kommunicera för att nå dina mål.

När du har kommunikationsstrategin på plats blir det enklare att skapa trovärdiga och enhetliga budskap som stärker dina kunders relation till ditt varumärke. Det blir även lättare för alla inblandade att veta hur ni ska kommunicera och varför.

Vad är en kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi är det övergripande tankearbetet bakom hur du vill utveckla uppfattningen kring ditt företag och varumärke. Själva kärnan i varumärket är att skapa mervärde som handlar om mer än det ditt företag specifikt levererar. Men för att nå dit krävs en långsiktig och strategisk process.

Strategin ska tydliggöra:

Vad är det unika med varumärket, vår produkt eller tjänst?
Det finns flera sätt att arbeta fram vad som verkligen är unikt med ditt företag och ditt varumärke. Vi kan jobba med att ta fram ett unikt värdeerbjudande, alltså någonting som våra konkurrenter inte erbjuder. Vi kan också titta på till exempel produktionsprocessen och se om det är något som är annorlunda eller om det är något som är unikt men som ingen av dina konkurrenter kommunicerar. Det kan också vara så att just dina produkter eller tjänster är helt unika. Men i dagens samhälle finns det enormt mycket produkter och många av dem är ganska lika, vilket gör det svårt för konsumenter att välja baserat på just produkten. Och till sist kan det vara så att ditt företag säljer produkterna eller tjänsterna på ett unikt sätt. Ni kanske har en garanti som ingen annan har (eller vågar kommunicera).

Lever vi upp till varumärkeslöftet och förmedlas det på ett trovärdigt och engagerande sätt?
Det kanske enklaste sättet att ta reda på om ni lever upp till varumärkeslöftet är att fråga kunderna. Det är kundernas förväntan på varumärket som avgör om ni gör ett bra jobb eller inte. Och varumärket handlar inte bara om kunderna. Det handlar om dina medarbetare också. Hur de upplever varumärket inte inte bara viktigt internt utan kommer med stor sannolikhet att återspeglas mot marknaden. Varumärkeslöftet bör naturligtvis inte innehålla några överdrifter eller löften så stora att ni inte kan infria dem. När det gäller att förmedla varumärkeslöftet så bör det göras på samma sätt oavsett vilket media ni använder för kommunikationen. Och om ni gör det på rätt sätt kommer kunderna att engagera sig i varumärket och på olika sätt sprida det vidare till andra.

Vad ska våra kunder känna och förknippa med varumärket?
Effektiv kommunikation handlar i första hand att få vår tilltänkta målgrupp att “känna” något. Och när det gäller känslor så har vi människor massvis av olika nyanser i vad vi känner. Ibland är vi glada. Ibland sura. Ibland är vi motiverade. Ibland håglösa. När det gäller strategisk kommunikation behöver du bestämma dig för en generell känsla som du vill att din målgrupp ska känna varje gång de är i kontakt med ditt varumärke. Och det gäller både grafisk kommunikation, rörlig kommunikation och kommunikation i text. Men det räcker inte att få din målgrupp att känna något. Du måste även få dem att logiskt tycka att ditt varumärke är rätt för dem. Du måste alltså både trycka på känslor och logik i din kommunikation och detta gäller oavsett vilka kommunikationskanaler du väljer.

Hur ska våra kunder agera?
Beroende på var i kundlivscykeln dina kunder befinner sig så kommer du i många fall vilja att de agerar på olika sätt. I vissa fall kanske du bara vill att de ska räcka upp handen och säga att de är intresserade genom att anmäla sig till ditt nyhetsbrev. Om de befinner sig i en annan del av livscykeln kanske du vill att de svarar på en enkät för att ta reda på mer om vad de förväntar sig av ditt företag eller vilka nya produkter de kan tänka sig köpa. Och naturligtvis vill du i många fall att de ska köpa från dina kampanjer. De finns många saker som vi vill att kunderna ska göra, men fastna inte i att de alltid ska köpa. Vissa kampanjer såsom en enkät kan ge dig många viktiga svar för framtida kampanjer och aktiviteter. Och naturligtvis kan du erbjuda kunden något efter att hen har svarat.

Är du intresserad av att skapa en effektiv kommunikationsstrategi som hjälper dig få bättre resultat på dina kampanjer, starkare varumärke och ökade intäkterna? Kontakta oss så börjar vi med ett kostnadsfritt strategimöte.