Insiktsanalys

Vi vet hur viktigt det är med insiktsarbete och vi kan det här med analys! Här beskriver vi ett axplock av de analyser vi kan hjälpa er att ta fram, men allt utgår ifrån hur er verksamhet ser ut, vilka utmaningar ni har eller vilka insikter ni saknar för att kunna komma vidare i era sälj- och marknadsaktiviteter för att effektivisera dem fullt ut.

Profilanalys - ta reda på hur dina kunder ser ut
Vi tar fram en bild av era kunder och jämför mot rikets snitt för att se vad som särsklijer sig mot index i deras inkomst- och utbildningsnivå, boendeform, ålder, och annat. Det är i dessa kontraster som vi hittar just era specifika kundgrupper, och som ger svar på hur dina kunder ser ut. Det är första steget mot att identifiera potential på marknaden hos dessa kundgrupper, men det kan också leda vidare till att identifiera gemensamma faktorer hos era lönsammaste kunder, för att sedan fokusera er bearbetning framåt mot just dessa grupper.

Tvillinganalys - hitta fler av dina lönsammaste kunder
När du vet vad som kännetecknar dina mest lönsamma kunder kan vi alltå hitta tvillingar till dessa ute på marknaden, så att du säkerställer att du bearbetar din mest åtråvärda kundgrupp. Detta gör vi i form av en så kallad tvillinganalys, där vi hittar mönster hos de kunder som du har högst lönsamhet på, för att sedan applicera detta segment på marknaden och identifiera prospekts som har samma kännetecken.

Prediktiva analyser - att förutse kundhändelser 
En prediktiv analys förutser en händelse, som många gånger utgörs av att en person går in i ett nytt köpmönster. Ett exempel på det kan vara att en individ får barn, byter boendeform eller flyttar. Att ha tillgång till dessa insikter gör att du kan bearbeta rätt personer vid rätt tillfälle och på så sätt öka träffsäkerheten i din direktmarknadsföring.

Med prediktiv analys ligger du steget före, eftersom den inte bara utgår från historisk kunddata, utan data från en massa olika källor baserat på just er verksamhet för att identifiera de händelser som föregår köp hos er. På så sätt får du veta vad din målgrupp kommer köpa och när de kommer att göra det, vilket ger dig möjligheten att komma med relevanta erbjudanden vid rätt tidpunkt.

Scoringanalys
En scoring är en så kallad poängsättning, eller klassificering, och genom den får du djupgående kunskap om utvalda kundgrupper. Vi gör en djupanalys och bygger en analytisk modell utifrån vilka kunder som gillar er idag, med syftet att identifiera vilka kunder som sannolikt kommer gilla er imorgon. Du får också svar på vilka du inte behöver prioritera på samma sätt framöver. Utifrån ert kundregister bygger vi en unik modell för ditt företag som analyserar er kunddata och sätter poäng på individer baserat på sannolikheten att de ska bli kunder, köpa mer, oftare eller hoppa av. Det ger dig ett värdefullt verktyg för merförsäljning på befintliga kunder men också för nyförsäljning, då scoringen även går att tillämpa på personer som inte är dina kunder idag.