Kommunikationskoncept

Ett kommunikationskoncept hjälper ditt företag att växa genom att dramatisera ert budskap. Hur? Jo, genom att koppla ihop människan med varumärket, mixa det med datadriven kunskap och bjuda mottagaren på en upplevelse som leder till konvertering. Framgångsrika koncept skapar helt enkelt goda relationer och uthållig kundlojalitet – likväl som omedelbara resultat.

Hemligheten bakom

Ett kommunikationskoncept som fungerar väcker intresse och utlöser en beteendeförändring. Med utgångspunkt i data om målgruppen och er varumärkesplattform sätter vi liv i det ni vill förmedla och skapar idéer som är hållbara, det vill säga enkla att utveckla och generera kommunikation från en lång tid framöver. Idéerna kan sedan tas ut i flera olika kanaler, som annonser, bloggar, mejl, klipp med mera.

Data utan gissningar

När våra kreatörer skapar ett kommunikationskoncept utgår de alltid från data. Tack vare våra duktiga analytiker kan vi använda vår gemensamma kunskap om mottagaren och testa vad som fungerar, snarare än att utgå från gissningar. Varje bild och text testas och kan sedan anpassas för att få bästa resultat. Sedan ser vi till att kontinuerlig repetera vår dramatiserade kommunikation för att skapa långsiktiga relationer med kunden.

Det som ger magi

Det viktigaste med ett kommunikationskoncept är att det ska kännas levande och intressant. Det kan låta som en motsats till data och konkreta siffror, men information och datadrivna insikter som grund i en kreativ process skapar magi. Efter några år med samma koncept kan det vara dags att byta ut det. Det kan också vara så att ni redan har ett kommunikationskoncept som ni är nöjda med, som vi utveckla och ta ut i fler digitala kanaler för ökat resultat.