Native-annonsering – kan det stärka ert varumärke?

Vad är native-annonsering?

  • Native-annonsering ett digitalt annonsformat som utgör en naturlig del av mediet och smälter in bland det övriga redaktionella innehållet. 

 

Är det skillnad på content marknadsföring och native-annonsering?

  • Ja! Det är ett vanligt missförstånd att content och native är samma sak. Men skillnaden är att content marketing främst fokuserar på de egna kanalerna så som instagram, facebook, bloggar med mera. Medan native-annonsering alltid innebär att man annonserar på en utomstående plattform. Tanken med native är att man ska dra nytta av plattformens innehåll och redan etablerade publik.

 

Varför ska man använda native-annonsering?

  • Native-annonsering har många styrkor men främst är det ett jättebra sätt att stärka företagets varumärke. Eftersom en native annonsen smälter in i det redaktionella innehållet på sidan ökar trovärdigheten för varumärket. 

Några andra styrkor med native är:

o    Det är målgruppsanpassat
o    Man kan få med mycket information
o    Skapar större engagemang än vanliga banner-annonser
o    Ökar köpinteraktionens
o    Full kontroll över innehållet

 

Hur utformar man en riktigt bra native annons? 

  • Det är jätteviktigt att man utformar annonsen på rätt sätt, annars riskerar man att förlora trovärdighet i stället för tvärtom. När man skapar annonsen är det viktigt att börja i rätt ände - i detta fall bakifrån och bygga artikeln utifrån målsättningen. Det är bra att låta en extern aktör antingen skapa eller se över annonsen för att säkerställa att den är skriven ur en objektiv synvinkel. 

Förutom det är det viktigt att tänka på:

o    Målgrupp
o    Tonalitet som matchar plattformen
o    Håll det relativt kortfattat och dela upp artikeln i stycken
o    En rubrik och ingress som lockar till läsning
o    Håll koll på statistiken och var beredd att göra finjusteringar.


Hur mäter man resultatet?

  • En av fördelarna med native-annonsering är faktiskt att det är mätbart i alla steg.

o    Puffar – vilka klickar bäst?
o    Artiklar – hur lång lästid? Vilka leder till flest vidareklick?
o    Call to action – Vilken artikel leder till flest leads?

Utifrån vilka resultat man får kan man sedan finjustera och anpassa annonsen för att få ännu bättre effekt i framtiden. 

 

Vill du nå högre effekt med native-annonsering? – kontakta Stefan Fredrikson, Head of content marketing, på stefan.fredrikson@reaktion.se eller 0730-93 38 22.