Datadriven kommunikation är en möjlighet, inte ett problem.

En artikel i Dagens Media 19/10 beskriver ”problemet” med datadriven marknadsföring. Det riktiga problemet är dock att artikeln i sig innehåller en rad felaktigheter, enligt Jan Ringsø. Han förklarar även vilka möjligheter som ges om man arbetar med datadriven kommunikation.

 

"Rätt använd så fungerar insikter av data som olja och leder till oerhört träffsäker och lönsam marknadsföring. Bang for the buck, både på kort och lång sikt." 

 

Utnyttja potentialen

Exempel på hur du kan utnyttja potentialen i datadriven marknadsföring:
- Ta reda på vem din målgrupp är. Och nej, alla som klickar eller hittar dig via olika sociala medier är inte din målgrupp!

- Använd analog och digital data för att ta reda på var dina potentiella kunder är i sin köpprocess samt för att veta när och hur du ska kommunicera med din målgrupp.

- Kommunicera enbart med din målgrupp, både de som vill köpa över tid och de som vill köpa här och nu.

- Använd insikter som underlag för att veta vad du ska kommunicera med din målgrupp.

- Använd den uppsjö av datakällor i Sverige som kan användas på toppen av allt den digitala data som du som företag själv har tillgång till. Data som kan berika din egen data – vilket kommer leda till ännu mer träffsäker kommunikation.
 

Rätt använd datadriven marknadsföring är alltså inget problem, utan lösningen för de företag som vill vara framgångsrika både idag och i framtiden.

Jan Ringsø
CEO och strateg inom datadriven kommunikation. 
linkedin/janringso/

Läs hela artikeln här: "Rätt använd fungerar insikter av data som olja"