Är det rätt kunder som konverterar?

Konvertering is king! Eller? 

I den konverteringsstyrda tid vi lever i är det lätt att stirra sig blind på konverteringen på kampanjerna. Men det kan vara så att den målgruppen som konverterar bäst i kampanjerna inte är de lönsammaste kunderna. Vi har själva sett det i analyser vi tagit fram - att målgruppen som haft högst konvertering har visat sig även ha en betydligt högre churn och sämre lönsamhet. 


Att istället vända fokus till att identifiera vilka kunder som är lönsammast och säkerställa att man bearbetar tvilllingar till dessa, det vill säga personer som har samma attribut, ger ett betydligt bättre resultat på sikt. 

 

Bästa kunderna framför flesta

Med hjälp av en profilanalys kan ni identifiera era mest lönsamma kunder, för att sedan jämföra dem mot den totala kundbasen, eller mot de som konverterat bäst i kampanjerna. Det ger er svar på hur många av era lönsammaste kunder ni har, hur deras profil ser ut, och hur många med samma profil som finns att bearbeta på marknaden. Ni får även insikter i hur ni bäst utformar er kommunikation och ert erbjudande till denna målgrupp för att de ska konvertera i era kampanjer. 

 

Nytt år, nya möjligheter

Än finns tid att skaffa sig de här insikterna, och att kunna välja rätt spår redan från början när det nya året kommer. Vi hjälper er att ta reda på vilka som är era mest lönsamma kunder, och att ta fram en plan för hur ni ska bearbeta målgruppen under året. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer. Så kan du tryggt slappna av under julledigheten med visshet om att ni nästa år har en plan för era nya kunder. 

 

Jan Ringsö, CEO & strateg 
jan.ringso@reaktion.se
070-831 31 39