Case Victoriahem
Case Victoriahem - image 1

Ha inte låga tankar om höga hus

Miljonprogrammet är ständigt aktuellt och inte sällan utskällt. Ofta beror det på okunskap och cementerade uppfattningar. Victoriahem är en av Sveriges största ägare av miljonprogramsområden. Tillsammans med dem har vi tagit fram plattformen #vilyftermiljonprogrammet. Syftet är att nå beslutsfattare och ge dem ökad kunskap om miljonprogrammen och att de är värda att utveckla för framtiden.

Case Victoriahem - image 3
Case Victoriahem - image 4