Bakgrund

5 miljoner svenskar hade sparat hos storbankerna till 0 % ränta. Det fanns en stor potential för Upplands Spar att ta positionen möjliggörare och good guy och visa var skåpet skulle stå – bättre ränta på dina pengar. 

 

Uppdrag

Sätta en övergripande positionering samt driva trafik för nyrekrytering.

Lösning

Vi positionerade Upplands Spar som en uppstickare via det övergripande kampanjbudskapet ”Rätt placerad?”. Utifrån den datadrivna strategin kunde vi därefter differentiera och spetsa kommunikationen mot de nya kunderna genom hela kundresan. Av de befintliga kunderna skapades ambassadörer och utnyttjades i testimonials i köpta annonser på Facebook samt postala DR.