Case Uppland Spar
Case Uppland Spar - image 1

Rätt placerad? – Så löd kampanjbudskapet för Upplands Spar när vi positionerade företaget. Eftersom besparingar hos dem ger bättre ränta för pengarna fick de bli ”möjliggöraren” och ”the good guy”. Syftet var så klart att locka nya kunder. Och de befintliga kunderna fick agera ambassadörer med testimonials som kommunicerades via köpta annonser på Facebook samt postal direktreklam. Uppenbarligen var även kommunikationen rätt placerad eftersom kampanjen fick ett väldigt uppskattat resultat.

Case Uppland Spar - image 3
Case Uppland Spar - image 4