Case Hemfrid
Case Hemfrid - image 1

Syftet var att få familjer att välja bort ”fulstädbolagen” och i stället välja Hemfrid. Efter en tvillinganalys av befintliga kunder valde vi att nå ut till potentiella kunder via reklam i brevlådan. Vad ville vi säga? Att ett hem inte bara blir rent med Hemfrid – det blir skrynkelfritt och krångelfritt också. Hur sa vi det? Vi gjorde halva brevpappret skrynkligt. Den släta delen symboliserade Hemfrid som företag samt steamern som nya kunder fick som premie. För visst vore livet skönare om allt var lite mindre skrynkligt?

Case Hemfrid - image 3
Case Hemfrid - image 4