Vi som lär av AI måste veta när vi ska lämna skolbänken.

Vi som lär av AI måste veta när vi ska lämna skolbänken.


Sedan ett år sitter Reaktions head of digital, Mikael Aldestam i ledningsgruppen för IHM:s yrkesutbildning inom AI. Ett givande samarbete för alla parter, då det finns stora värden att ha ett ständigt lärandeperspektiv på AI, men också att bli handlingskraftig med tekniken. Mikael berättar om sin roll i ledningsgruppen och varför alla som arbetar med marknadsföring måste ha en hög kunskap kring AI. Har du frågor om AI eller om digital marknadsföring, tveka inte, kontakta Mikael.

För oss på Reaktion är det inte en fråga om vi ska använda AI, utan hur. Och ännu mer när. För vilka kunder, i vilka sammanhang ska vi prioritera en AI-driven process, så att vårt arbete ger ännu bättre resultat – jämfört om vi gör som vi alltid gjort? I regel fungerar våra insatser alldeles utmärkt, i över tjugo år har vi skapat datadriven kommunikation som brutit igenom och stärkt varumärken, gett dem nya kunder och vårdat deras befintliga. Men med AI kommer många nya tillämpningsområden som är väldigt intressanta.

Det gäller att skapa förtroende för nya generationer
De flesta är överens om att vi kommer dela in kommunikationsbranschen före och efter AI. Av naturliga skäl ser vi därför en markant ökning av utbildningar inom området. Med sin kurs AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling vill IHM ge marknadsförare en övergripande förståelse för AI, med både en teoretisk kursplan samt praktiska inslag som är direkt tillämpbara för dagens marknadsförare. För att utbildningen ska vara så aktuell som möjligt har man skapat en ledningsgrupp med flera representanter från näringslivet. Sedan ett år tillbaka är vår digitala strateg Mikael Aldestam medlem, och tillsammans med övriga representanter utmanar han kursplanen och bedömer kursinnehållet så att hela utbildningen på 16 veckor blir så relevant som möjligt för eleverna.

– Möjligheterna med AI är fantastiska, säger Mikael. Utmaningen är att det finns så många. Området är astronomiskt, och som student måste du bygga upp en förståelse för vilka tillämpningar, program och appar som är relevanta. Du måste ha kompetens att prioritera och utvärdera. En AI-utbildning kan göra en viktig insats genom att bygga upp förtroendet för en ny generation och skapa framtida talanger som fostras in i den nya tekniken.

En balans av utmaningar och möjligheter
IHM:s utbildning innehåller flera kunskapsblock inom maskininlärning, tillämpningsområden, processer, metodiker, plattformar, system och ramverk för AI. Några av de mer praktiska delarna handlar om hur man konkret ska använda tekniken för att arbeta mer strategiskt och kreativt. Mikael påpekar hur viktigt det är att inte fastna i teoretisk beundran.

– Det är avgörande att översätta möjligheterna till någon form av affärsnytta. AI är ett bra hjälpmedel för att arbeta mer kreativt, men det är även värdefullt att identifiera teknikens begränsningar. Om du till exempel vill effektivisera din marknadsföring i sociala media, då uppstår det största värdet i samarbetet mellan AI och människor.

En utmaning är att hålla sig ajour med AI:s explosiva utveckling. En annan är att förstå vilka plattformar du bör bli bra på. Så att du inte blir fast i skolbänken.

– Det kommer nya AI-appar, verktyg och program varje dag, påpekar Micke. Tekniken förfinas regelbundet, och det som känns revolutionerande idag kan vara förlegat om bara ett halvår. Samtidigt, om du hela tiden byter från en plattform till en annan kommer du att fastna i en ständig inlärningsprocess. Du behöver bli duktig på att praktiskt använda AI för att skapa förändring. Vikten av prioritering är därför svår men nödvändig, det gäller inte bara studenter utan alla som arbetar med marknadsföring. Strateger, kreatörer, analytiker, alla måste ta ansvar för en ökad kunskap.

Vill du veta mer om hur Reaktion arbetar med AI?
Ta gärna kontakt med oss för att prata ny teknik! Varför inte boka ett möte med Mikael Aldestam? Mejla Mikael Aldestam eller ring 070-882 02 02.