Vår syn på Hållbarhet

Vår syn på Hållbarhet

Hur vi på Reaktion tänker på hållbarhet

Vi tror att både du och världen behöver en byrå som tänker långsiktigt. Som kund eller samarbetspartner till oss kan du därför vara säker på att vi tar ansvar för en hållbar utveckling – nu och i framtiden.

För att nå det målet har vi valt att fokusera på tre huvudområden i vårt hållbarhetsarbete – områden som vi tror påverkar mest och bäst och gör störst skillnad både för dig, oss och samhället: Ansvarsfull arbetsgivare, Samhällsengagemang samt Miljö och klimat.

Ansvarsfull arbetsgivare

Samhällsengagemang

Miljö och klimat

Genom att fokusera på dessa tre områden kan vi tillsammans jobba mot de globala målen i agenda 2030 – något vi som tongivande aktör i branschen tycker är en självklarhet.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete och långsiktiga tänkande kan du med fördel ladda ner hela vår hållbarhets-policy här »