The Loyalty M.A.D. Report

The Loyalty M.A.D. Report

Reaktion, Smicker och Novus har tillsammans tagit fram The Loyalty M.A.D. Report. En unik undersökning kring svenskarnas lojala beteenden under pandemin. Vi har bearbetat denna data tillsammans med andra studier för att bryta ner vad innebär för olika företag och branschkategorier. Undersökningen är representativ för hela Sveriges befolkning. 

Jan Ringsö, VD på Reaktion, berättar:

”För oss på Reaktion är det viktigt att alltid ligga i framkant ur ett datadrivet perspektiv. Och i detta fall förstå vad konsumenter menar med kundlojalitet. Det är även av stor betydelse att alltid veta vilka drivkrafter som skapar långsiktig lojalitet hos våra kunders kunder. Det gör att vi nu kommer kunna hjälpa våra kunder ännu bättre med hur de ska göra framöver för att stärka lojalitet till deras varumärke ytterligare.”

Pepe Larsson, VD på Smicker, fortsätter:

”Under pandemin såg alla hur digitaliseringen boomade, men vi ville ta reda på hur den kom att påverka kunders lojala beteenden. Samarbetet med Novus var nyckeln, eftersom det var viktigt att studien blev bra och framför allt representativ för alla svenskar. När studien var klar såg vi tydligt ett episkt skifte i lojala beteenden. Ett skifte som kommer att bli en spännande utmaning att förstå och agera på för många varumärken.”