The Consumer M.A.D. Report

The Consumer M.A.D. Report

Reaktion, Smicker och Novus har tillsammans tagit fram The Consumer Marketing And Discoveries Report. En unik undersökning kring vår nya tidsålder där svenskarnas köpbeteenden nu blivit allt svårare att förutsäga.

Jan Ringsø, VD på Reaktion berättar:

”När vi nu summerar 1,5 år med pandemin har svenskarna uppdaterat sina digitala preferenser, mognat som digitala konsumenter och e-handeln har ökat med 62 %. Men företag har fått nya utmaningar med kundbeteenden som blivit allt svårare att prognostisera. I slutet av oktober skrotade börsbolag sina finansiella mål för helåret 2021 med hänvisning till svårförutsägbara kundbeteenden under hösten. Med den nya rapporten kommer vi på Reaktion kunna hjälpa våra kunder att navigera ännu bättre i denna nya tidsålder.”

Pepe Larsson, VD på Smicker, fortsätter:

”Under pandemin såg alla hur digitaliseringen boomade, men vi ville ta reda på hur den kom att påverka kundernas köpbeteenden. Nu har en ny digitaliseringsklyfta skapats – de opåverkade och de påverkade konsumenterna. Samarbetet med Novus var nyckeln för att undersöka detta på ett djupare plan, eftersom det var viktigt att studien blev bra och framför allt representativ för alla svenskar.”