Så lyckas du med möten på distans

Så lyckas du med möten på distans

Vi tycker att denna artikel i Chef skriven av Lisa Gunnarssons, Nordenchef på LinkedIn, innehåller väldigt bra och konkreta tips för att få till digitala möten på ett bra sätt. Eftersom många fysiska möten flyttas över till det digitala forumet så kräver det inte bara bra teknik från utrustningen utan även från deltagarna. Många av oss har upplevt svajande bild, problem att få ljudet att fungera, störande ljud från deltagarna och en känsla av ytlighet eftersom du varken ser eller hör dina mötesmedmänniskor. 

I Lisas artikel får du 11 konkreta tips på hur du får virtuella möten att bli både effektiva och levande.

Artikel i Chef - Så lyckas du med möten på distans

Här är är en annan mycket bra artikel på samma ämne, som Berghs school of communication har tagit fram. De lyfter fram hjälpsamma verktyg för att dela med sig av material och sätta upp struktur för ett agilt arbetssätt.

Berghs - så lyckas du med distansarbete