Lyssna för lönsam lojalitet!

Lyssna för lönsam lojalitet!

Genom att löpande lyssna på dina medarbetare och kunder får du bättre möjligheter att leverera en kundupplevelse som gör skillnad. Vilket i sin tur bygger ett mer lönsamt lojalitetsarbete.

Personalisering betyder ingenting utan kärlek till personen

För att ge en kundupplevelse som kunden VILL ha måste du veta vad kunden BEHÖVER. Det finns ingen köpdata i världen som blir tillräcklig kunskap, du behöver data som utgår från kundens behov.

Detta pratar vi om i vårt webinar ”Lyssna för lönsam lojalitet”. Vi visar hur du kan lyssna på dina kunder för att förtjäna deras lojalitet, hur du kan samla och agera på data som kunden ger dig och hur du sätter en feedback-kultur i system för att uppnå ett mer lönsamt lojalitetsarbete.

Börja det nya året med att ta personalisering till en högre nivå, se en inspelning av webinariet!

Vill du diskutera hur du kan skapa ett mer lönsamt lojalitetsarbete? Skicka gärna ett mejl till jonas.akerlind@reaktion.se