Har du koll på dina  kunder inför 2020?

Har du koll på dina kunder inför 2020?

Året närmar sig sitt slut och det är dags att planera för kommande årets utmaningar och möjligheter. Men för att veta hur du ska lägga planen framåt behöver du veta vad som fungerat i år. Här är två viktiga punkter att checka av inför planeringsarbetet. 


1. Vet du hur dina kunder ser ut? 

Om du inte kan ge ett tydligt svar på det beror det troligtvis på att ni aldrig har gjort en profilanalys på era kunder, eller så var det ett antal år sedan. Ni har kanske redan en känsla för kön, ålder och geografi på majoriteten i ert kundregister, och i vilka kanaler ni effektivast rekryterar dem. Men om ni inte har gjort en analys tidigare av er kunddatabas så kan ni exempelvis inte svara på vilken inkomstnivå de ligger på, eller hur er kundmålgrupp ser ut i jämförelse med rikets snitt. Ni vet kanske inte heller hur många som finns i målgruppen att bearbeta på marknaden.

Med en profilanalys kan du få svar på det och säkerställa att ni anpassar kommunikationen på rätt sätt, ge företaget en visualisering av er kund, och lägga strategier som är baserade på rätt data. 

Har ni inte gjort en analys tidigare så är det helt klart här ni ska börja. Har ni lite kvar av årets budget så kan ni snart ha rapporten hos er för att påbörja planen för hur ni ska attrahera målgruppen under nästa år. Eftersom det är en enkel analys så tar det inte mer än några dagar att få den klar.


2. Är det rätt kunder som konverterar? 

I den konverteringsstyrda tid vi lever i är det lätt att stirra sig blind på konverteringen på kampanjerna. Men det kan vara så att den målgruppen som konverterar bäst i era kampanjer inte är era lönsammaste kunder. Vi har själva sett det i analyser vi tagit fram - att målgruppen som haft högst konvertering har visat sig även ha en betydligt högre churn och sämre lönsamhet. 

Att istället vända fokus till att identifiera vilka kunder som är lönsammast och säkerställa att ni bearbetar tvilllingar till dessa, det vill säga personer som har samma attribut, kommer att ge ett bättre resultat på sikt.

Vi kan hjälpa er med en analys där vi identifierar era mest lönsamma kunder och jämföra dessa mot er totala kundbas eller de som konverterat mest i kampanjerna. Det ger er insikter att välja rätt spår redan från början i nästa år.