Så jobbar vi i framtiden.

Så jobbar vi i framtiden.

Framtidens arbetsplats är intelligent – och digital

Enligt Forrester & Adobe report kommer framtidens arbetsplatser vara både intelligenta, digitala och till stor del automatiserade. En bekväm kundresa kommer ligga i fokus och processer för att kunna jobba på distans kommer fortsätta vara efterfrågat. Helt enkelt en framtid vi på Reaktion ser fram emot att hjälpa våra kunder att stå rustade inför. 

Arbetsflöde efter pandemin

Aldrig förr har företag haft så stort behov av intelligenta arbetsplatser där medarbetarna kan utvecklas och kommunicera på ett automatiserat och samtidigt relevant sätt – var de än befinner sig. Samtidigt visar Forrester & Adobe report på de utmaningar som organisationer kommer möta i framtiden och hur dåligt organisationer är rustade för den digitala eran, trots pandemins påskyndande. Enligt rapporten kommer till exempel 46% av organisationerna i Asien-Stillahavsregionen behöva öka hastigheten på sin transformation mot digitala processer och planerar höja sina digitala investeringar med hela 51% i snitt i år. 

Digital samverkan – den felande länken

För att företag och organisationer ska kunna fortsätta vara agila krävs arbetsflöden som kopplar samman kreativitet och process. Många kommer behöva göra förbättringar när det gäller kundresan och utveckla sina processer för transaktioner och handel.

Inte så digitala som vi tror

Asien-Stillahavsregionen visade sig, trots vad man kan tänka sig, vara dåligt utrustade för distansarbete när pandemin slog till. Digitala verktyg och processer var fortfarande en utmaning och många låg efter. Till exempel visade sig bara 13% anse att e-signatur var standard i deras verksamhet, enligt rapporten. Den digitala eran är helt enkelt stadigt på väg, men under uppbyggnad.

Låt oss hjälpa er ta nästa steg i er digitala resa! Hör av dig till Jan.Ringso@reaktion.se eller ring 070-831 31 39

Hela rapporten kan du läsa här.