Expandera ditt varumärke via digitala marknadsplatser

Expandera ditt varumärke via digitala marknadsplatser

Jascha Trygg, Head of Marketplace & Fashion på Reaktion, har lång erfarenhet av att arbeta med marknadsplatser som exempelvis Zalando. Här ger han fem anledningar varför du ska expandera ditt varumärke via digitala marknadsplatser.

  1. Marknadsplatser växer dubbelt så fort som e-handeln generellt, vilket innebär att de har blivit en stark strukturell trend. Att sälja på en digital marknadsplats kan vara ett effektivt sätt att ta del av den ökande efterfrågan och expandera ditt företags försäljning.
  2. En av de främsta fördelarna med att sälja på en digital marknadsplats är ökad synlighet. Genom att synas på en etablerad plattform kan ditt företag nå ut till en bredare publik, vilket kan öka din varumärkeskännedom och locka nya kunder.
  3. Om du funderar på internationell expansion kan digitala marknadsplatser vara en smart strategi. Genom att sälja på en marknadsplats med en global kundbas kan du nå ut till nya kunder över hela världen, utan att behöva investera i en omfattande lokal närvaro. Detta gör det möjligt för ditt företag att expandera snabbare och mer kostnadseffektivt.
  4. En annan fördel med att sälja på digitala marknadsplatser är tillgången till nya kunder. Många marknadsplatser har lojala kundbaser som är villiga att utforska nya varumärken och produkter. Genom att sälja på en sådan plattform kan ditt företag locka till sig dessa kunder och utöka din kundbas.
  5. Slutligen kan försäljning på en digital marknadsplats öka din trovärdighet som företag. Etablerade marknadsplatser har ofta ett starkt varumärke och en lojal kundbas som kan ge ditt företag ökat förtroende och trovärdighet. Detta kan göra det lättare för ditt företag att etablera sig på nya marknader och locka till sig nya kunder.