Det bästa från Loyalty Day

Det bästa från Loyalty Day

Kundlojalitet klättrar allt högre upp på varje marknadschefs prio-lista. Utan nöjda trogna kunder överlever inget företag i dagens tuffa konkurrens. Värdet av detta blev tydligt när årets upplaga av Loyalty Day gick av stapeln sista november. Eventet samlade över 500 industriledare, marknadschefer, CRM-ansvariga och e-handelschefer från alla branscher. Janne, Reaktions VD, var där och blev både inspirerad och imponerad.

Loyalty Day anordnas av Oculus, konsulter inom lojalitet och ANFO, Norska annonsörföreningen. Det blev ett mycket uppskattat event, med flera värdefulla insikter kring framtidens lojalitet. Här är några spaningar som du bör ha med dig i ditt lojalitetsarbete nästa år.

1. Framtidens lojalitetsprogram blir både emotionella och ekonomiska
Ett av de mer intressanta föredragen stod Antavo Loyalty Cloud för. De påvisade en tydlig riktning mot mer sofistikerade och kundcentrerade lojalitetsstrategier, där en tydligare emotionell koppling i lojalitetsprogrammet skapar en starkare relation mellan kund och varumärke. De levererade flera insikter om hur framtida lojalitetsprogram kommer att bli mer emotionella, personanpassade och integrera fler samarbeten.

2. Utan kundnöjdhet – ingen långsiktig lojalitet
Kärnan i lojalitet handlar om nöjda kunder. Alla företagsledare vet detta, men nu kommer en tid då man måste agera med konkreta åtgärder.

3. Hållbart lojalitetsarbete och AI skapar HELT nya förutsättningar
AI är ett omdiskuterat ämne, inte minst inom framtidens marknadsföring. Det är också intressant att se vilken betydelse det har för att driva effektivitet och innovation inom lojalitetsprogram. Trumf visade hur kunddata kan användas för att inte bara förstå konsumtionsmönster utan också för att främja hållbarhet och positiva förändringar i konsumtionsvanor.

OBS! Vill du fokusera på detta nästa år? Kicka igång arbetet med vårt event i januari
Vi kommer att prata mer om hållbar CRM i ett spännande frukostseminarium i början av 2024 – för endast exklusivt inbjudna. Det här får du inte missa om AI och Hållbarhet är prio för dig. Ring mig på 070-831 31 39 eller mejla till jan.ringso@reaktion.se för att säkra en plats.

4. Affärsdriven data blir central
Att sträva efter lönsam lojalitet är fortfarande vitalt, och det fanns flera inspirerande exempel på detta.

Sammanfattat – emotionell lojalitet är framtiden!
Loyalty Day gav en värdefull inblick i lojalitetsbranschens dynamik och de möjligheter som finns för företag att skapa djupare, mer meningsfulla kundrelationer. Ska man bara ta med sig en spaning så satsar framtidens lojalitetsprogram på att skapa en emotionell koppling och förståelse för kundens unika behov. Man förstår mer än värdet av att belöna kunder, man förmår att skapa en djupare mening och koppling till sina konsumenter. Då bygger man som de verkliga och långsiktiga värdena för sitt varumärke.

Är du redo att ta ditt företag på en ny resa mot ett framtidens lojalitetsarbete – hör av dig!

Jan Ringsö, 070-831 31 39