Datadriven kommunikation är en möjlighet, inte ett problem.

Datadriven kommunikation är en möjlighet, inte ett problem.

En artikel i Dagens Media 19/10 beskriver ”problemet” med datadriven marknadsföring. Det riktiga problemet är dock att artikeln i sig innehåller en rad felaktigheter, enligt Jan Ringsø. Han förklarar även vilka möjligheter som ges om man arbetar med datadriven kommunikation.

"Rätt använd så fungerar insikter av data som olja och leder till oerhört träffsäker och lönsam marknadsföring. Bang for the buck, både på kort och lång sikt." 
 

Utnyttja potentialen

Exempel på hur du kan utnyttja potentialen i datadriven marknadsföring:

Rätt använd datadriven marknadsföring är alltså inget problem, utan lösningen för de företag som vill vara framgångsrika både idag och i framtiden.

Jan Ringsø
CEO och strateg inom datadriven kommunikation. 
linkedin/janringso/

Läs hela artikeln här: "Rätt använd fungerar insikter av data som olja"