Är det rätt kunder som konverterar?

Är det rätt kunder som konverterar?

Konvertering is king! Eller? 

I den konverteringsstyrda tid vi lever i är det lätt att stirra sig blind på konverteringen på kampanjerna. Men det kan vara så att den målgruppen som konverterar bäst i kampanjerna inte är de lönsammaste kunderna. Vi har själva sett det i analyser vi tagit fram - att målgruppen som haft högst konvertering har visat sig även ha en betydligt högre churn och sämre lönsamhet.

Att istället vända fokus till att identifiera vilka kunder som är lönsammast och säkerställa att man bearbetar tvilllingar till dessa, det vill säga personer som har samma attribut, ger ett betydligt bättre resultat på sikt.


Bästa kunderna framför flesta

Med hjälp av en profilanalys kan ni identifiera era mest lönsamma kunder, för att sedan jämföra dem mot den totala kundbasen, eller mot de som konverterat bäst i kampanjerna. Det ger er svar på hur många av era lönsammaste kunder ni har, hur deras profil ser ut, och hur många med samma profil som finns att bearbeta på marknaden. Ni får även insikter i hur ni bäst utformar er kommunikation och ert erbjudande till denna målgrupp för att de ska konvertera i era kampanjer.

Läs mer om möjligheterna med analyser här